Om Stribefeber V

Tegneseriefestivalen Stribefeber arrangeres i år for femte gang. Den er et samarbeidsprosjekt mellom tegneserieentusiaster i Kristiansand og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Kontaktpersoner:

Kim Bredesen (Pressetalsperson og hovedkoordinator)
E-post: stribefeber@gmail.com 
Mobil: 98 46 08 56 

Kristian Hellesund (programansvarlig og debattleder) 
E-post: kristian@serienett.no 
Mobil: 480 37 421 

Gro Kvanvig (koordinator for Arkivet) 
E-post: gk@arkivet.no 
Mobil: 984 48 639 

Espen Halvorsen (koordinator)
E-post: espen.halvorsen@kristiansand.kommune.no 
Mobil: 93 00 57 37

Stribefeber på sosiale medier:

Facebook: Facebook.com/Stribefeber

Twitter: @Stribefeber

Nettside: stribefeber.com

Stribefeber er støttet av:

Kristiansand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Stiftelsen Fritt Ord

Historien bak Stribefeber:

Tegneseriefestivalen Stribefeber har tidligere blitt arrangert i Kristiansand fire ganger, på Aladdin (2013-2015) og på Teateret (2016).

Festivalen er ment å være døråpner for tegneserieinteresserte på Sørlandet hvor de kan oppleve engasjerende foredragsholdere fra både Sørlandet, Norge, Norden og andre av internasjonalt format.

Tegneseriekunstnerne vi har invitert tidligere ga publikum muligheten til å få ny innsikt i et vidt utvalg av tegne- og illustrasjonsteknikker og historiefortelling. I løpet av de fire første årene var de ulike programinnslagene orientert mot et større tema eller begrepspar. Dette utviklet seg til en serie med festivaler med følgende tematikk: superhelter vs. antihelter (2013), tegneserier som omhandler individer eller kollektiver (2014), slektskapet mellom tegneserier og animasjon (2015) og ytringsfrihetsvilkår for tegneseriekunstnere (2016). 

Vi har arbeidet for å legge til rette for å synliggjøre ulike fortellerperspektiver som tegneseriekunstnere legger til grunn i sin verk. Viktige perspektiver har da vært tegneserier som gjenspeiler hverdagslivets mange paradokser og utfordringer, de som tar opp politiske og etiske spørsmål, men også de som bygger på abstrakte premisser, og som utgjør rent fiktive universer. For bringe frem den fulle bredden som eksisterer i den 7. kunstform har vi arrangert foredrag, presentasjoner, debatter, utstillinger, filmvisninger og workshops. 

Navnet Stribefeber er satt sammen av to ord: en «stribe», med en sørlandsk -b er en tegneseriestripe. Hvis en setter det første ordet sammen med ordet «feber» betyr Stribefeber da «tegnseriefeber». Bildet vi ønsker å fremkalle med dette ordet er at vi håper publikum blir «hekta» på tegneserier, eller at de utvikler en lidenskap for tegnseriekunst. Tegneserier er for oss på mange vis en egen sinnstilstand eller en egen måte å betrakte verden på. Dette er en kunstform som er godt egnet til å bygge broer mellom kulturer og ulike miljø. Tegneserier kan hjelpe oss med å se oss selv og verden på helt nye måter, fra et mangfold av perspektiver.  

Den store variasjonen som eksisterer innenfor tegneserier som kunstform er gjenspeilet i de valg vi har gjort når det gjelder hvem vi har invitert til vår festival. Vi har hatt foredragsholdere som hatt svært ulik bakgrunn. Spennet går fra bestselgende tegnseriekunstnere til unge kunstnere i begynnelsen av karrieren som har ønsket å vise sine verk til et større publikum.  

En internasjonal tungvekter vi har hatt besøk av har vært Tamra Lynn James (Gail Simone) (har skrevet manus til tegneserien Wonder Woman og animasjonsserien The Simpsons). Fra Norge har vi hatt besøk av Josef TzegaiYohannes (The Urban Legend), John Jamtli (DASS) Torbjørn Lien (Kollektivet), Øyvind Holen og Mikael Noguchi(Drabant), Anja Dahle Øverbye (Hundedager, Bergen), Hanne Sigbjørnsen (Tegnehanne) og Lise Myhre (Nemi). 

Stribefeber har også hatt presentasjoner fra anerkjente nordiske kunstnere som Malin Biller (Sverige), Terhi Ekebom(Finland) og Ina Korneliussen (Danmark). I tillegg har vi vektlagt å fremheve tegneseriekunstnere fra Sørlandet som Ole Tellefsen og Kristian Landmark, samt Terje Moen (The Moen). 

Detaljert oversikt over tidligere års festivalgjester finner du her https://comicwiki.dk/wiki/Stribefeber!

I våre programmer har vi også valgt å fremheve kunstnere fra ulike europeiske land som har vært tilknyttet Goethe-instituttets Picture Politics program. Sistnevnte er et felles prosjekt mellom Goethe-instituttet i Danmark, Finland, Irland, Norge, Sverige og Storbritannia. 

Programmet gir muligheter til å skape en arena for tegneseriekunstnere, billedkunstnere og illustratører som tar opp temaer som innvandring, stereotyper, og kulturelle fordommer.  

Festivalen har også hatt foredragsholdere som er tegneseriekunstnere som har blitt inkludert i fribyordningen til International Cities of Refuge Network ICORN. Dette er en organisasjon som tilbyr forfulgte forfattere, journalister og kunstnere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. Siden 2010 har ICAN gitt beskyttelse for forfulgte tegneserieforfattere. Stribefeber ønsker å støtte opp om ICANsarbeid og skape en plattform for å få frem i lyset det modige arbeidet til fribyforfatterne. 

Tegneseriefestivalen Stribefeber har for øvrig tidligere mottatt tilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fritt Ord, Cultiva Ekspress og Nordisk Kulturfond.

Årets nysatsing – ny scene for Stribefeber

Etter et par års opphold har arrangørene bak Stribefeber valgt å gi festivalen en ny start. Det gjør vi ved å forene krefter med fagmiljøet på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Dette er en institusjon som har sterke tradisjoner og erfaring med formidling rettet mot elever og ungdom.  

Siden 2001 har 40 000 skoleelever har besøkt utstillingen i Gestapokjelleren på Arkivet. Elevene har fått undervisning om hva en kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.  

Arkivet var under 2. verdenskrig åsted for grusomme forhør og tortur gjennomført av et totalitært regime. Bygget har i dag blitt et senter for forskning og formidling om tema som krigshistorie, folkemord, flyktninger, menneskerettigheter, demokrati- og fredsbygging, ytringsfrihet og mobbing. Slike temaer blir også behandlet i separate seminarer og kurs på Arkivet hvor elever og studenter kan delta. 

Stiftelsen Arkivet har levert undervisningsopplegg til Den kulturelle skolesekken i VestAgder fylkeskommune i flere år, både til grunnskolen og videregående skoler. I en slik sammenheng legges det til rette for at ungdom kan få en mulighet til å uttrykke seg om utfordrende tema gjennom f.eks. tekst og musikk.  

Det samme gjelder for programmet «Flyktninger Forteller». Der blir flyktningers historier formidlet gjennom en interaktiv digital plattform. Flyktninger forteller sine egne historier gjennom ord, musikk og kunst. Den digitale plattformen åpner opp for møter med menneskene bak historiene. Et slikt perspektiv ønsker Arkivet også legge til rette for når det gjelder tegneseriemediet. Det kan utgjøre en unik formidlingsform når det gjelder å få frem i lyset personlige og nære beretninger som kan ha blitt oversett eller forbigått i offentligheten. Tegneserier kan da være et viktig alternativ for historier som er eller utfordrende å fremstille i andre medier eller kunstformer. 

Arkivet er blitt en viktig arena for formidling om utfordrende spørsmål knyttet til hvilke byggesteiner et demokratisk og åpent samfunn hviler på. Det gjør Arkivet til et velegnet arrangementssted for Stribefeber 2019. Vi har invitert foredragsholdere som kan belyse hvordan tegneserier kan skape rom for å reflektere over historiske hendelser og se dem i lys av prosesser og hendelser som foregår i vår nåtid.