Workshop

Elke Renate Steiner bor og arbeider i Berlin. Hun har hatt utstillinger i både Tyskland og Russland og vært tilknyttet Picture Politics-programmet til Goethe Institut. Hun er forfatter av en rekke tegneserieromaner som omhandler migrasjon, rasisme, diskriminering av seksuelle minoriteter og menneskerettigheter. 

Steiner har erfaring med å tilby veiledning og opplæring av tegneserieskapere i både Tyskland og over hele Europa.

På Stribefeber vil Elke Renate Steiner lede en 2-dagers tegneserieworkshop. Der kan du lære om hvordan du kan fortelle en historie i bilder – og få lesere til å fortsette å lese dine tegneserier.

På workshopen vil følgende spørsmål tas opp:

  • Hvordan kan vi bruke verktøy som storyboard, tegneserieruter, perspektiv, zoom og fonter?
  • Hvordan kan vi gi nødvendig informasjon i bilder og tekst, og finne en struktur på en historie?
  • Hvordan kan vi forholde oss til en tegneseriekarakter og vise følelsesmessig og dramatisk innhold?

I løpet av to sesjoner kan du få innspill til hvordan en går fra idé til ferdig produkt eller tilpasse eller videreutvikle en tegneseriehistorie fra dine tidligere arbeider i nye retninger. Workshopen vil foregå på engelsk og vil være egnet for både kommende tegneseriekunstnere i tillegg til mer erfarne tegneserieskapere. Steiner vil ha en innledende presentasjon om forskjellige typer tegneserier, fellesøvelser og individuell oppfølging. Hver enkelt deltaker vil få individuell veiledning.

PLAN FOR WORKSHOP

Lørdag 12. oktober  (10.00-14.00)

  • Introduksjon – ulike typer tegneserier
  • Øvelser
  • Arbeid med eget prosjekt

Søndag 13. oktober (11.00 – 15.00)

  • Oppsummering av lørdagens arbeid
  • Diskusjon om gode løsninger som blir utviklet under workshopen

PÅMELDING:

Send påmelding til kristian@serienett.no